Pripremna nastava održava se u prostorijama Fakulteta umetnosti u Nišu, Kneginje Ljubice 10.

STUDIJKI PROGRAM SLIKARSTVO

 13.15 časova, soba broj 12

 1. Anastasija Kostić
 2. Vukašin Vukić
 3. Andrija Todorović
 4. Slavoljub Đorić
 5. Petra Dogandžić
 6. Anđela Jevtić
 7. Nina Veljković
 8. Miljana Mišić
 9. Danica Đurić

  STUDIJSKI PROGRAM IZVOĐAČKE UMETNOSTI

 Solfeđo od 10.30 do 11.15 časova, soba broj 2

Instrument/Solo pevanje od 11.30 časova, sobe broj 7, 10 i 13

 1. David Stojković (klavir)
 2. Stefan Ristić (gitara)
 3. Anastasija Stajić (violončelo)
 4. Marijana Milić (solo pevanje)
 5. Željana Drobnjak (klavir)

STUDIJSKI PROGRAM MUZIČKA TEORIJA

Harmonija od 10.00 do 11.30 časova, soba broj 3

Solfeđo od od 11.45 do 13.15 časova, soba broj 2

Klavir od 13.30 časova, soba broj 14

 1. Marko Ilić
 2. Julija Mirković
 3. Jovana Radovanović
 4. Mila Mirović
 5. Dušan Marjanović
 6. Stefan Nikolić
 7. Manuela Bumbešević
 8. Kristina Gajić
 9. Ana Lepović
 10. Slađan Jordačević

 STUDIJSKI PROGRAM GRAFIČKI DIZAJN

11.00 časova, soba broj 12

 1. Dara Ristić
 2. Aleksa Konstantinović
 3. Mateja Jović
 4. Marta Đorđević
 5. Dimitrije Kitić
 6. Strahinja Spasić
 7. Vuk Marčić
 8. Tamara Đorović
 9. Andrija Todorović
 10. Milica Gligorijević
 11. Ilija Dikić
 12. Anđelija Đorđević
 13. Teodora Stamenković
 14. Jana Janković
 15. Jana Antanasković
 16. Nevena Janićijević
 17. Aleksandra Stevanović
 18. Nađa Vidanović
 19. Katarina Sudimac

Comments are closed.