Raspored polaganja testa iz slušanja muzike (petak 21. i subota 22. januar) sa satnicom i grupama studenata objavlјen je na Nastavnom portalu i oglasnoj tabli Fakulteta.

Comments are closed.