Dr um. Stevan Spalević, vanr. prof. održao je resital 20.05.2024. godine na 16. Svetskoj pijanističkoj konferenciji koja se održava od 20. do 24. maja 2024. godine u Sali Beklijevih u Muzičkoj školi Isidor Bajić u Novom Sadu. Na programu su se našla dela L. V. Betovena i R. Šumana.   

Comments are closed.