OAS – II GODINA, KOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1. 271/21 Uroš Milinčić Slikarstvo 8 bodova 26 bodova
2. 272/21 Milica Anđelković Slikarstvo 6 bodova 9 bodova
3. 273/21 Saška Mladenović Slikarstvo 8 bodova 4 boda
4. 274/21 Ana Veličković Slikarstvo 10 bodova 25 bodova
5. 275/21 Jovanka Tonev Slikarstvo           – 4 boda
6. 276/21 Dunja Branković Slikarstvo 10 bodova 4 boda
7. 277/21 Jovana Marković Slikarstvo           – 2 boda
8. 278/21 Ema Đurđević Slikarstvo           – 4 boda
9. 279/21 Maja Petković Slikarstvo 9 bodova 12 bodova
10. 280/21 Jelena Petković Slikarstvo           – 3 boda
11. 291/21 Jelena Živković Slikarstvo           – 10 bodova
12. 253/21 Katarina Radujevčanović Graf. dizajn 10 bodova           –
13. 254/21 Ilija Dinčić Graf. dizajn 9 bodova 16 bodova
14. 255/21 Lea Tomić Graf. dizajn            – 23 boda
15. 256/21 Luka Mitrović Graf. dizajn 9 bodova 21 bod
16. 257/21 Saša Branković Graf. dizajn 10 bodova 20 bodova
17. 258/21 Isidora Očaj Graf. dizajn            – 4 boda
18. 259/21 Mina Janković Graf. dizajn            –   14 bodova
19. 260/21 Dušan Đorđević Graf. dizajn 10 bodova 16 bodova
20. 262/21 Tamara Jocić Graf. dizajn 10 bodova 10 bodova
21. 264/21 Đorđe Marković Graf. dizajn            – 3 boda

 

OAS – IV GODINA – KOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1.    250/19     Jelica Stanković  Slikarstvo            –          –
2.    252/19     Aleksa  Badnjar  Slikarstvo     10 bodova    30 bodova
3.    253/19    Dušan Milojević  Slikarstvo     9 bodova    17 bodova
4.    254/19    Natalija  Ilić  Slikarstvo            –      3 boda
5.    255/19    Saša Anđelković  Slikarstvo     8 bodova    11 bodova
6.    256/19    Ljubica Nedeljković  Slikarstvo     8 bodova    13 bodova
7.    257/19    Milica  Ristić  Slikarstvo     9 bodova    30 bodova
8.    231/18    Nevena  Ristić Graf. dizajn     10 bodova      4 boda
9.    233/19    Ksenija   Stanković Graf. dizajn     10 bodova    16 bodova
10.    234/19    Danica  Ćirić Graf. dizajn     10 bodova    23 boda
11.    235/19    Jana  Novaković Graf. dizajn     9 bodova    21 bod
12.    236/19    Ilija  Samac Graf. dizajn     9 bodova    25 bodova
13.    237/19    Irena  Tasić Graf. dizajn     9 bodova    24 boda
14.    238/19    Marija Milosavljević Graf. dizajn     10 bodova    23 boda
15.    239/19    Nađa Stanisavljević Graf. dizajn     9 bodova    19 bodova
16.    240/19   Elena  Denda Graf. dizajn            –           –
17.    241/19   Marko  Cukavac Graf. dizajn     9 bodova    15 bodova
18.    242/19 Andrijana  Jovanović Graf. dizajn     9 bodova    27 bodova

 

MAS (Nacionala IU), KOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1.   493/m Natalija Stamenković   Slikarstvo    10 bodova    30 bodova
2.   494/m Darko Stefanović   Slikarstvo    10 bodova    24 boda
3.   495/m Minja Milanović   Slikarstvo    10 bodova    19 bodova
4.   496/m Aleksandra Stojanović   Slikarstvo    10 bodova    29 bodova
5.   592/m Violeta Bolmanović   Slikarstvo    10 bodova    24 boda

 

MAS (Likovne poetike), KOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1.    493/m Natalija Stamenković Slikarstvo 10 bodova 30 bodova
2.    494/m Darko Stefanović Slikarstvo 10 bodova 25 bodova
3.    495/m Minja Milanović Slikarstvo 10 bodova 20 bodova
4.    496/m Aleksandra Stojanović Slikarstvo 10 bodova 24 boda
5.    592/m Violeta Bolmanović Slikarstvo 10 bodova 27 bodova
6.    497/m Marta Pejčić Graf. dizajn 10 bodova 30 bodova
7.    498/m Jovana Milojević Graf. dizajn 10 bodova 29 bodova
8.    499/m Nadežda Ristić Graf. dizajn 10 bodova 26 bodova
9.    500/m Sara Stojanović Graf. dizajn 10 bodova 25 bodova
10.    501/m Minja Đorđević Graf. dizajn 10 bodova 28 bodova
11.    502/m Ana Milenković Graf. dizajn 10 bodova 20 bodova
12.    503/m Tamara Terentić Graf. dizajn 10 bodova 15 bodova

Comments are closed.