OAS – II GODINA, KOLOKVIJUM i POPRAVNI KOLOKVIJUM – JANUAR 2023.

R.b. Br. indeksa Ime Prezime Studijski program Prezentacija Kolokvijum
1.   277/21     Jovana  Marković   Slikarstvo –             9 bodova
2.   278/21       Ema Đurđević   Slikarstvo           –    11 bodova
3.   280/21    Jelena Petković   Slikarstvo           –    13 bodova
4.   253/21  Katarina Radujevčanović Grafički dizajn    10 bodova    30 bodova
5.   258/21   Isidora     Očaj Grafički dizajn           –    18 bodova
   6.   264/21    Đorđe Marković Grafički dizajn            –     14 bodova
   7.   275/21   Jovanka     Tonev  Slikarstvo            –    nije izašla

Comments are closed.