Samostalna izložba Targetiranje dr um. Miljane Radenković, asistenta na Fakultetu umetnosti u Nišu, otvorena je 12. 12. 2022. u ART galeriji Centra za kulturu i umetnost u Aleksincu.

Na pitanja Šta vidiš? Čemu težiš? Kuda ideš? Koji je tvoj cilj? odgovara serijom radova sa podsticajnim porukama. Svesno ostavlja tumačenja iza sebe i traga za smislom, simbolikom boja i novom formom. Njena metodologija ima tendenciju širenja. Nepotrošivost umetničkog eksperimenta umetnica postavlja pred publiku, čime kod posmatrača evocira prethodno započetu retoričku misao Ko? Šta? Kada? Gde? Zašto? Kako? i stvara pogodno tlo za unutrašnja preispitivanja. Miljana prepoznaje problem današnjice i nudi nam vlastiti stav, polazeći od činjenice da umetnost ima važnu ulogu u osvešćivanju recipienta, njegovih čula i percepcije. Dok polazi iz tačke i ide ka marginama, formira metu, i na taj način podražava koncept otovrenog dela. Samim tim, ostavlja prostora posmatračima da sami posegnu za suštinom, tj. stimuliše ih da iznova interpretiraju delo i da nađu odgovore na postavljena pitanja.

Van. prof. Anita Milić

Comments are closed.