Dr um. Simonida Rodić, docent fakulteta umetnosti u Kosovskoj Mitrovici,  održala je masterklas savremene i barokne flaute za studente Fakulteta umetnosti u Nišu. Masterklas je održan u okviru Prvog Festivala za Flautu u Nišu.

Comments are closed.