Vanr. prof. mas. Nikola Peković održao je 07. novembra 2021. godine solistički koncert u okviru festivala “Zlazni zvucina Zlatiboru.

Comments are closed.