Mr Perica Donkov,redovni profesor Fakulteta umetnosti u Nišu i Jelena Živković, student master studija, učestvovaće na naučnoj konferenciji “Profesori i studenti” u Sofiji od 11 do 13 juna 2014. godine. Naučna konferencija, sa medjunarodnim učešćem, posvećena je savremenim tendencijama u nastavi vizuelnih umetnosti, podržana je od sofijskog državnog univerziteta “Sveti Kliment Ohridski”, povodom 30 godina od formiranja departmana za vizuelne umetnosti.
Profesor Donkov i student Jelena Živković predstaviće se video-radovima sa predmeta Vizuelne umetnosti II. Saradnik na projektu: Stručni saradnik Miljan Nedeljković.

Comments are closed.