Prof. mr Katarina Đorđević je učesnik po pozivu u umetničkom projektu „Art Eco“ koji je organizovala Katedra za vizuelnu umetnost Sofijskog univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ iz Bugarske, a rukovodilac projekta je prof. dr Laura Dimitrova. „Art Eco 2022“ je aktuelizovao problematiku ekološke svesti, a učesnici iz Bugarske, Poljske i Srbije su tokom boravka na Internacionalnom art simpozijumu Kitenu, Bugarska od 10 do 16. septembra 2022. godine stvarali umetnička dela na temu ekologije.

Nastali radovi su izloženi na Izložbi „Art Eco 2022“ u Galeriji Alma Mater, Sofijskog univerziteta „Sv. Kliment Ohridski“ 4. oktobra 2022. godine, a publika će moći da je pogleda do 14. oktobra 2022. godine.

Comments are closed.