Prof. mr Katarina Đorđević je učesnik po pozivu u umetničkom projektu „Lokalne priče“ kuratora i selektora Lene Hvičije iz Litvanije. U projektu je učestvovalo 30 umetnika iz 8 zemalja – Ukajine, Litvanije, Rumunije, Belorusije, Rusije, Izraela, Poljske i Srbije. Svi odabrani umetnici su bili u obavezi da na zadatu temu naprave po 4 rada veličina 30 x 30 cm u tehnici po izboru.

Izložba je otvorena 2. jula 2022. godine, u GODO Galeriji u Vilniusu, u Litvaniji, a kurator Lena Hvičija je obrazložila aspekte projekta „Svi umetnici su dobili tematski okvir pre godinu dana – da ispričaju svoje priče stvarajući 4 umetnička dela u određenom, malom formati večićine 30 x 30 cm…pozvani, eminentni umetnici su bili potpuno slobodni u interpretaciji teme, tehnikama kako bi posetioci izložbe mogli da percipiraju radove različitih medija i stilova. Ova izložba je rezultat promišljanja različitih autora i potpuno neograničavajuća. Želela sam da autori zadrže autentični iskaz, tako da nisu bili upućeni na neku određenu tehniku. Moj cilj je bio da okupim grupu umetnika koji će međusobno biti đto različitiji – od slikara do grafičara, kako bi stilsko područje bilo raznovrsno – od apstrakcije do hiperrealizma, a da radovi ispričaju njihove različite i lične priče. Jedini zahtev koji bi se mogao tretirati izazovom je bio zadati format 30 x 30 cm, jer većina selektovanih autora svoj rad zasniva na većim formatima“.

Prof mr Katarina Đorđević je izložila četiri crteža iz ciklusa „Gledam reku, a mislim na more“.

Izložba će biti otvorena do 30. jula 2022. godine.

Comments are closed.