OBAVEŠTENjE STUDENTIMA OSNOVNIH I MASTER AKADEMSKIH STUDIJA

  1. ELEKTRONSKA PRIJAVA ISPITA za septembarski ispitni rok za sve nivoe studija počinje u ponedeljak 11.07. i trajaće do 15.07.2022. godine.
  2. Studenti uplaćuju 1.500,00 dinara ukupno, za prijavu svih ispita koje su prijavljivali više od tri puta na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje pruža Fakultet 
  3. Nakon 15.07.2022. godine, prijava ispita će biti moguća samo na šalteru Studentske službe uz dokaz uplate od 1.000,00 dinara (po ispitu) na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742 121-02, u skladu sa Odlukom o visinama naknada za usluge koje  pruža Fakultet  (prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka)

e-mail studentske službe: snezanam@artf.ni.ac.rs

STUDENTSKA SLUŽBA

Comments are closed.