U organizaciji Srpske akademije nauka i umetnosti – Ogranak SANU u Nišu i Univerziteta u Nišu, Fakulteta umetnosti u Nišu, u petak, 5. novembra 2021. godine sa početkom u 11 časova, u multimedijalnoj sali br. 8 na Univerzitetu u Nišu, biće održan naučni skup TRADICIONALNA ESTETSKA KULTURA 14: ČULNOST I KULTURA. Zbog nepovolјnih epidemioloških okolnosti, ovogodišnji skup delimično će biti održan u virtuelnom formatu, a svi zainteresovani moći će da prate izlagače u direktnom prenosu na Fejsbuk stranici Fakulteta umetnosti u Nišu.

Na prethodnih trinaest simpozijuma otvorena su brojna pitanja iz problemskog okvira tradicionalne estetske kulture: Estetska dimenzija kuće (2005), Svakodnevlјe i praznik (2006), Telo i odevanje (2007), Hleb (2008), Igra (2009), Eros (2010), Vrt (2011), Zanat (2013), Prostor (2014), Mediji (2015), Lepo i ružno (2016), Beseda (2017) i Slika i pismo (2018). Za četrnaesti simpozijum predložena je tematizacija same čulnosti, a budući da se čulnost lјudskoga bića posreduje različitim formama kulture, ovaj simpozijum koncentrisan je upravo oko pitanja čulnosti i kulture. Organizatori naglašavaju da se ponuđena tema može smatrati kako središnjom za sam projekt, tako i sintetičkom, pa i završnom temom čitave serije TRADICIONALNA ESTETSKA KULTURA.

 

Naučni skup zvanično će otvoriti prof. dr Jovan Stepanović, prorektor za nauku i izdavačku delatnost Univerziteta u Nišu, uz pozdravne reči dopisnog člana SANU Vladimira Rakočevića, predstavnika Ogranka SANU u Nišu i prof. dr Milene Injac, v.d. dekana Fakulteta umetnosti u Nišu.

 

U okviru uvodnih predavanja predstaviće se dr Ivana Medić, viši naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, sa temom Muzičko prikazivanje čulnosti, i dr Miško Šuvaković, redovni profesor Univerziteta Singidunum, Fakulteta za medije i komunikacije, koji će izlagati rad Sive zone: vidlјivo i nevidlјivo.

 

Nakon uvodnih saopštenja, učesnici simpozijuma različitih naučnih i umetničkih provenijencija izložiće svoje radove koji probleme čulnosti i kulture sagledavaju u različitim oblastima – od filosofije, religije i književnosti do vizuelnih umetnosti, muzike, medija i matematike.

 

Detalјne informacije kao i kompletan program skupa pogledajte OVDE.

Comments are closed.