Otvorene su prijave za pohađanje pripremne nastave za polaganje ispita za proveru sklonosti i sposobnosti za upis u prvu godinu osnovnih akademskih studija školske 2022/2023. godine.

 

Pripremna nastava će se održavati subotom od 26. marta do 21. maja 2022. za sledeće studijske programe:

  • Muzička teorija (solfeđo, harmonija, klavir)
  • Instrument (+ solfeđo)
  • Solo pevanje (+ solfeđo)
  • Grafički dizajn (graf. identifikacija, plakat, prostorna grafika)
  • Slikarstvo (crteži i slike – konsultacije)

 

Prijavni formular (word)

 Uz prijavu priložiti kopiju uplatnice o uplati nadoknade u predviđenom iznosu na žiro račun Fakulteta 840-2012666-89 sa pozivom na broj 742121-20 na ime – Pohađanja pripremne nastave.

 

 Elektronska prijava

Prijavni formular i kopiju uplatnice poslati na mejl: novakovic@artf.ni.ac.rs

Rok za prijavlјivanje i uplatu je 3 (tri) dana pre izabranog datuma pripremene nastave.

 

 Kontakt osobe:

Studentska služba:
Snežana Mirković – snezanam@artf.ni.ac.rs
telefon: 018-522-396

 

Muzička umetnost:

prof. mr Ivan Novaković – novakovic@artf.ni.ac.rs

 

Slikarstvo i grafički dizajn:

prof. mr Miroslav Živković – mzivkovic072@gmail.com

 

Comments are closed.