Umetnički projekat vanr. prof. Fakulteta umetnosti Univerziteta u Nišu Anite Milić i doktoranda, akademskog slikara Jelene Nikolić, pod nazivom „Animanija“, počinje sa realizacijom u okviru Digitalnog kulturnog centra radionicama „Graphic interchange” i “Interdisciplinarity”, drugog dana „Evropske nedelje istraživača“ koja se održava u Leskovačkom kulturnom centru.

Graphic interchange radionica, kao prva u nizu, služila bi za upoznavanja učesnika sa terminom animacija, fenomenom pokretnih crteža, vrstama, prednostima digitalizacije, ali i za obučavanje učesnika kako da naprave umetničke animacije i iste plasiraju na društvenim mrežama. Počinje 27. septembra u 15 časova.

Interdisciplinarity je kreativan oblik radionice gde je učesnicima omogućeno da se pomoću platforme Chrome Music Lab zabave i stvore umetničke eksperimente, kreirajući pri tom zvuk na osnovu vizuelnog traga (crteža) i to u digitalnom prostoru. Cilj radionice je praktično istraživanje digitalne umetnosti i njenih veza sa animacijom u korelaciji sa drugim naukama i granama umetnosti. Počinje 27. septembra u 16 časova.

Comments are closed.