Mentor: Dr Igor Nikolić

Naziv rada: Primena tradicionalnih pesama Kosovskopomoravskog okruga u nastavi solfeđa u osnovnoj muzičkoj školi

Sreda2911. 2023. 14,00 sati

Fakultet umetnosti u Nišu, kabinet br.12

Kneginje Ljubice 10

 

Comments are closed.