III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem – Balkan Art Forum Niš 2015 (BARTF 2015) održaće se 09. i 10. oktobra 2015. godine na Fakultetu umetnosti u Nišu. Svečano otvaranje skupa održaće se u Velikoj sali Univerziteta u Nišu 09. oktobra 2015. sa početkom u 12 sati.

Fakultet umetnosti u Nišu organizuje III nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem Balkan Art Forum 2015, radi okupljanja umetnika, pedagoga, teoretičara, istraživača, koji bi rezultatima svojih istraživanja, idejama, inovacijama i praktičnim dostignućima u oblasti umetnosti podstakli umetničko stvaralaštvo, umetničko-pedagošku teoriju i praksu i naučna istraživanja u oblasti umetnosti. Tema ovogodišnjeg skupa je: UMETNOST I KULTURA DANAS: KRIZA U UMETNOSTI – UMETNOST U KRIZI.

U okviru umetničkog programa ovogodišnjeg foruma svoje stvaralačke opuse predstaviće kompozitori Gregori Mertl (Nјu Milford, SAD) i Dragan Tomić (Niš, Republika Srbija). Prezentacije će se održati u petak 09. oktobra 2015. godine sa početkom u 20 sati u Koncertno – izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a.
Nakon prvoga naučnog skupa, BARTF 2013, koji je bio posvećen generalnoj problematici značaja kulture i umetnosti, danas, na Balkanu, i nakon drugoga naučnog skupa, BARTF 2014, sa temom “Duh vremena i problemi interpretacije”, organizatori su – imajući u vidu ukupno stanje savremenih društava i kultura, sa nagomilanim protivrečnostima i čestim ratnim ishodima, kao i njihove zatamnjene perspektive, koje se najčešće označavaju obuhvatnim pojmom “krize” – odlučili da ove godine tematizuju probleme reflektovanja dubokih društvenih kriza u umetnosti, odnosno probleme dubokih kriza u samoj umetnosti, i to pre svega na nemirnome Balkanu.

Igra reči u predloženoj temi upućuje na bitne aspekte ciljane problematike: duboke društvene krize svakako utiču na fenomen umetnosti, i to na sve njegove dimenzije obuhvaćene formulom autor-delo-publika: (a) stvaralaštvo odnosno proizvodnja, (b) pojam umetnosti, umetnička dela, umetničke prakse, (v) produkcija, distribucija recepcija i konsumacija umetničkih dela. Društvene krize zahvataju sve sfere savremenosti: ekonomsku, političku, ideološku, moralnu, religijsku, obrazovno-vaspitnu, naučnu, tehnološku, kulturnu, i, kao takve, neminovno ostavljaju traga u području umetnosti, koja, pak, ne može i ne sme biti ravnodušna prema katastrofičnim situacijama i zbivanjima. Ti tragovi vidljivi su kako u domenu promena u tematici i formi umetničkih dela, tako i u oblasti samoga stvaralaštva, tj. statusa i transformacija društvene uloge umetnika, umetničke publike, ali i teorije umetnosti i umetničke kritike; umetnost je u rascepu između primamljive zabavne i rizične kritičke funkcije, između tržišta i duha, apsurda i smisla. Sa svega toga, sama umetnost proživljava duboku krizu, vidljivu u traganjima za sopstvenim bićem i novim, značajnijim mestom u društvima i kulturama. Kriza se posebno očituje u razgranatim sistemima umetničkih institucija, koje posreduju obrazovanje umetnika, produkciju, distribuciju i prezentaciju umetničkih dela potencijalnim recipijentima, tj. u oblasti obrazovanja za umetnost i putem umetnosti, kao i u oblasti obrazovanja ukusa.

Comments are closed.