Category

LIKOVNE UMETNOSTI

Category

Perici Donkovu uručena „Politikina” nagrada

Povodom dana “Politike” i 116 godina izlaženja ovog lista uručena je “Politikina” nagrada za najbolјu izložbu u 2019. godini slikaru red. prof. mr Perici Donkovu, petak u 24. januara 2020. godine sa početkom u 12 sati u holu kuće “Politika”.

Zahvalnice GO Palilula studentkinjama i dekanici Fakulteta umetnosti

Na svečanosti povodom završnih aktivnosti Akcionog plana Strategije za rodnu ravnopravnost GO Palilula Niš, predstavlјeni su radovi Stefane Jovanović, Aleksandre Ristić i Jelene Simić sa Departmana za likovne umetnosti, Natalije Đorđević, Teodore Nikolić i Mine Živić sa Departmana za primenjene umetnosti, u cilјu promocije i edukacije o rodnoj ravnopravnosti. Ovom prilikom dodelјene su Zahvalnice studentkinjama kao i dekanici Fakulteta umetnosti red. prof. dr Suzani Kostić za podršku u realizaciji “Srategije za unapređenje rodne ravnopravnosti” GO Palilula Niš u 2019. godini.

17 godina postojanja i rada Fakulteta umetnosti u Nišu

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu proslavlјa 17 godina postojanja i rada. Svečana akademija tim povodom održaće se u petak 6. decembra 2019. godine sa početkom u 12 časova u Koncertno-izložbenom prostoru FU, Knjaževačka 2a.

Predavanje prof. dr Johannis Tsoumasa na Univerzitetu u Nišu

Prof. dr Johannis Tsoumas sa Univerziteta Zapadne Atike, Atina, Grčka održao je predavanje na temu “Social Stereotypes and Advertising: The Case of Women in Greek Advertisement in the 1960′” u utorak 8. oktobra 2019. sa početkom u 13 sati u Multimedijalnoj sali br. 8 na Univerzitetu u Nišu.

VII Nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem BARTF 2019

Fakultet umetnosti Univerziteta u Nišu, sa Ogrankom SANU u Nišu, organizuje sedmi nacionalni naučni skup sa međunarodnim učešćem sa temom “Umetnost i kultura danas: metafora, percepcija i simbolizam” 4. i 5. oktobra 2019. godine u Nišu. Ovogodišnji problemski okvir naučnog skupa čine tri celine: metafora, percepcija, simbolizam.