ДЕПАРТМАНИ

На Департману за музичку уметност  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

мр Ивана Мировић, ванредни професор

ШЕФОВИ КАТЕДРИ

Катедра за теоријске предмете
др Наташа Нагорни Петров, ванредни професор

 

Катедра за стручно-уметничке предмете
Александар Седлар, доцент

 

Катедра за солфеђо
др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор

 

Катедра за клавир
мр Јованка Аранђеловић, ванредни професор

 

Катедра за комплементарни клавир
мр Ненад Стошић, доцент

 

Катедра за камерну музику
Братислав Златковић, ванредни професор

 

Катедра за гудачке инструменте
др. ум. Мина Менделсон, ванредни професор

 

Катедра за дувачке инструменте
спец. Милош Мијатовић, ванредни професор

 

Катедра за соло певање
мр Саша Арсенков, доцент

 

Катедра за гитару, хармонику и удараљке
мр Миљан Бјелетић, редовни професор

На Департману за ликовне уметности  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

мр Братислав Башић, ванредни професор

На Департману за примењене уметности  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ШЕФ ДЕПАРТМАНА

мр Сања Девић, доцент