ДЕПАРТМАНИ

Шеф Департмана за музичку уметност је мр Зоран Станисављевић, ванредни професор


На Департману за музичку уметност  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

ШЕФОВИ КАТЕДРИ

Катедра за теоријске предмете
др Наташа Нагорни Петров, ванредни професор

 

Катедра за стручно-уметничке предмете
мр Ивана Мировић, доцент

 

Катедра за солфеђо
др Јелена Цветковић Црвеница, ванредни професор

 

Катедра за клавир
мр Иван Новаковић, ванредни професор

 

Катедра за комплементарни клавир
мр Драган Јовановић, ванредни професор

 

Катедра за камерну музику
спец. Ана Величковић-Игић, ванредни професор

 

Катедра за гудачке инструменте
спец. Драгиша Баланесковић, ванредни професор

 

Катедра за дувачке инструменте
спец. Милош Мијатовић, ванредни професор

 

Катедра за соло певање
мр Александра Ристић, редовни професор

 

Катедра за гитару, хармонику и удараљке
мр Миљан Бјелетић, редовни професор

Шеф Департмана за ликовне уметности је мр Братислав Башић, ванредни професор


На Департману за ликовне уметности  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Шеф Департмана за примењене уметности је Миљан Недељковић, доцент


На Департману за примењене уметности  се остварују студије из следећих студијских програма:

 

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

 

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ